Блокчейн та ідентифікація

В усьому світі близько 1 мільярда осіб, або кожна сьома людина на планеті, не має посвідчення особи. Це обмежує їх можливості в отриманні освітніх, медичних, фінансових послуг, а також позбавляє ряду прав (відсутність права брати участь в голосуванні). З цієї причини люди, що не мають ID документів, зазнають труднощів з повноцінною інтеграцією в суспільство та не можуть повною мірою реалізувати себе.

Через традиційні недоліки централізованої системи, а також популярного переконання про те, що люди повинні володіти більшим контролем над персональною інформацією, ряд експертів почали схилятися до розробки орієнтованої на користувача, так званої “self-sоvereign”, системи. Така система дозволила би передати контроль користувачам, дозволяючи їм самостійно зберігати свої персональні дані на електронних пристроях, а також мати можливість швидко та зручно пред’явити її, без необхідності звертатися до посередника в особі централізованого державного органа. До недавнього часу таке рішення здавалось технічно нездійсненним, але з появою блокчейн технології це стало можливим.

  • В процесі попередніх обговорень того, як можна використовувати блокчейн в якості платформи для електронної ідентифікації, мова йшла про те, щоб зберігати персональні дані безпосередньо в мережі. Проте, швидко стало зрозумілим, що це несло б в собі загрозу в сфері кібербезпеки (оскільки конфіденційна інформація була б широко розповсюджена) і таке рішення зіткнулося б із жорсткими нормативними перешкодами (до прикладу, національним правом часто забороняється поширення персональної інформації за межами держави). Замість цього виникла ідея використання електронним гаманців на блокчейні для зберігання завірених державою сертифікатів про посвідчення особи.Виходячи з усього вищенаведеного, стає очевидним, що застосування блокчейну для ідентифікації особи потребує додаткового вивчення. Як ми бачимо, технологія здатна не лише вирішити велику кількість існуючих проблем, але може також і створити ряд нових. З цієї причини нашою метою є створення експертної середи для работи над розвитком найкращого рішення.