Блокчейн та економіка

Економіка була і залишається стрижнем суспільного життя. Оскільки блокчейн зарекомендував себе як потужний інструмент для впливу на проблеми, пов’язані з економічним зростанням, цим пояснюється постійне збільшення зацікавленості технологією розподілених реєстрів.

Головними видами застосування блокчейну є грошові перекази, реєстри майна, договірні угоди та ідентифікація особистості. Завдяки тим властивостям, якими володіє дана технологія, вона дозволяє пришвидшити економічне зростання, оптимізуючи міжнародні фінансові потоки, роблячи можливим створення “програмованих грошей”, знижуючи ризики шахрайства та витрати на операційні процеси, дозволяючи обробляти великі об’єми даних тощо. Блокчейн став основою для розвитку цілої екосистеми криптовалют, зробив можливою автоматизацію оподаткування, управління великими масивами даних, потенційно може значно підвищити ефективність соціального забезпечення. Блокчейн не лише привніс кардинальні зміни в традиційну економіку, але й став відправною точкою для революції, що називається “криптоекономіка”, яка орієнтована на економічні принципи та теорії, засновані на імплементації блокчейну та альтернативних йому технологіях.

Таким чином, в рамках даного напрямку дослідження ми маємо намір вивчити потенційну роль технології при вирішенні проблем в області економічного розвитку та переходу до цифрової економіки. Нашим аналізом буде охоплено ряд питань: 1) В яких випадках застосування технології блокчейн для економічного розвитку буде мати позитивний результат?; 2) Які переваги має дана технологія порівняно з тими технологіями, що наразі застосовуються для вирішення актуальних економічних проблем?; 3) З якими ризиками та потенційними проблемами може бути пов’язана імплементація блокчейну в цій сфері?

Розподілені реєстри є експериментальною технологією. В той час, як деякі проголошують блокчейн панацеєю, варто все ж таки визнати, що не в кожному кейсі його використання має сенс. Складно передбачити, яким буде вплив розподілених реєстрів, криптографії, peer to peer мереж в майбутньому. Процес багато в чому може виявитися деструктивним. Світова економіка знаходиться на порозі зіткнення з тривалим періодом невизначеності по відношенню до того, як визначальні для неї фактори будуть реорганізовані. Найкращім можливостям застосування блокчейну ще тільки належить бути відкритими та втіленими в реальні політичні та економічні системи.